Ατομική Ψυχοθεραπεία (ενηλίκων, εφήβων, παιδιών)

  • Συμβουλευτικές Συναντήσεις: συγκεκριμένος αριθμός συναντήσεων με στόχο την επικέντρωση σε έναπρόβλημα πού αφορά άμεσατον προσερχόμενο ή το άμεσο περιβάλλον του.
  • Υποστηρικτικές Θεραπείες: συναντήσεις με θεραπευόμενους πού χρειάζονται υποστήριξη σε κάποια χρονική στιγμή, μετά το πέρας της θεραπείας τους.
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία: ψυχοδυναμικά προσανατολισμένες ωριαίες συναντήσεις εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας

© 2024

Θέμα από Anders Norén