Θεραπεία Οικογένειας

  • Οικογενειακὲς Συναντήσεις: ενημερωτικές/ υποστηρικτικές συναντήσεις με την οικογένεια παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων που βρίσκονται σέ θεραπεία.
  • Οικογενειακές Θεραπείες: ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με οικογένειες πού αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σχέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις ή έντονες δυσκολίες στην επικοινωνία.
  • Θεραπεία Ζευγαριών: ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με ζευγάρια πού αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους ή στην μεταξύ τους επικοινωνία.

© 2024

Θέμα από Anders Norén