Πρώτη Συνάντηση – Διάγνωση

Στην πρώτη συνάντηση, εκτίμηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου καθώς και η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την παροχή μίας ολοκληρωμένης θεραπευτικής πρότασης, προτείνεται μία διαγνωστική περίοδος, η οποία, αναλόγως με την συνθήκη, μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ψυχιατρική/ Παιδοψυχιατρική εκτίμηση, εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Ψυχολογική Αξιολόγηση
  • Οικογενειακή Αξιολόγηση/Συνάντηση με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του προσερχόμενου.

© 2024

Θέμα από Anders Norén