Ψυχοθεραπευτικές Δραστηριότητες

Θεραπευτικές Δραστηριότητες – Υπηρεσίες

1. Πρώτη Συνάντηση – Διάγνωση

Στην πρώτη συνάντηση, εκτίμηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου καθώς και η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την παροχή μίας ολοκληρωμένης θεραπευτικής πρότασης, προτείνεται μία διαγνωστική περίοδος, η οποία, αναλόγως με την συνθήκη, μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ψυχιατρική/ Παιδοψυχιατρική εκτίμηση, εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση
 • Οικογενειακή Αξιολόγηση/Συνάντηση με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του προσερχόμενου.

2. Ατομική Ψυχοθεραπεία (ενηλίκων, εφήβων, παιδιών)

 • Συμβουλευτικές Συναντήσεις: συγκεκριμένος αριθμός συναντήσεων με στόχο την επικέντρωση σε έναπρόβλημα πού αφορά άμεσατον προσερχόμενο ή το άμεσο περιβάλλον του.
 • Υποστηρικτικές Θεραπείες: συναντήσεις με θεραπευόμενους πού χρειάζονται υποστήριξη σε κάποια χρονική στιγμή, μετά το πέρας της θεραπείας τους.
 • Ατομική Ψυχοθεραπεία: ψυχοδυναμικά προσανατολισμένες ωριαίες συναντήσεις εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας.

3. Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 • Αναλυτικές Ομάδες: ψυχοθεραπευτικές ομάδες πού βασίζονται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης. Πρόκειται για ομάδες 4-8 ατόμων, βραδέως εναλλασσόμενες, εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας.
 • Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα: ψυχοθεραπευτική ομάδα πού εντάσσει τεχνικές ψυχοδράματος, εκδραματίσεις, παιχνίδια ρόλων και εμπιστοσύνης στην αναλυτική διαδικασία της.
 • Κοινωνικοθεραπευτικές Ομάδες: θεραπευτικές ομάδες πού εστιάζουν σε διάφορες δραστηριότητες (διάβασμα, κατασκευές, μουσική, άσκηση κτλ.)
 • Ομάδες Παιδιών/ Εφήβων: θεραπευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών/εφήβων πού στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, την αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης και τη θετική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
 • Ομάδες Γονέων: Ομάδες ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Αφορούν είτε γονείς, τα παιδιά των οποίων ήδη βρίσκονται σέ κάποια θεραπευτική δραστηριότητα, είτε γονείς με ερωτήματα και ανησυχίες γύρω από τονγονεϊκό ρόλο και την ανάπτυξη/εξέλιξη των παιδιών τους. Μηνιαίας συχνότητας και διάρκειας μιάμισης ώρας.
 • Ομάδες Ζευγαριών: θεραπευτικές ομάδες πού απευθύνονται σε ζευγάρια πού αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων. Μηνιαίας συχνότητας και διάρκειας μιάμισης ώρας.
 • Ομάδες Εγκύων: Βραχείες υποστηρικτικές ομάδες εβδομαδιαίας συχνότητας και διάρκειας μιάμισης ώρας. Απευθύνονται σε μέλλουσες μητέρες και προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη και πρακτική προετοιμασία, εστιάζοντας στις αγωνίες, τους φόβους, τις συναισθηματικές διακυμάνσεις, τη διαδικασία του τοκετού αλλά και στη σχέση με το σώμα, το νεογνό, τον σύντροφο αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.

4. Θεραπεία Οικογένειας

 • Οικογενειακὲς Συναντήσεις: ενημερωτικές/ υποστηρικτικές συναντήσεις με την οικογένεια παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων που βρίσκονται σέ θεραπεία.
 • Οικογενειακές Θεραπείες: ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με οικογένειες πού αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σχέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις ή έντονες δυσκολίες στην επικοινωνία.
 • Θεραπεία Ζευγαριών: ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με ζευγάρια πού αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους ή στην μεταξύ τους επικοινωνία.

© 2024

Θέμα από Anders Norén